Del
NorskEnglish
Tilbake til oversikten
Show info

Struth, Thomas

Thomas Struth (født 11. oktober, 1954 i Geldern, Niederrhein, nord-vest for Düsseldorf) er en tysk fotograf tilknyttet Düsseldorfer Photoschule.
Struth studerte fra 1973 til 1980 ved Staatliche Kunstakademie Düsseldorf – først maleri hos Gerhard Richter og Peter Kleeman, og fra 1976 fotografi hos Bernd Becher. I 1978 mottok han et stipend fra kunstakademiet i Düsseldorf for å dra til New York, og dette avsluttet han med en separatutstilling på MoMA PS1. Fra 1993 til 1996 var Struth professor ved Staatliche Hochschule für Gestaltung (HfG) i Karlsruhe, Tyskland.
Struth bor og arbeider i Berlin og New York. Han er gift med den amerikanske forfatteren Tara Bray Smith.
Typisk for Struth kunstneriske arbeid, er sammenhengene serier med ett tema, som særtrekk ved gater, folk, museer og natur, men der disse særtrekkene settes konsekvent og konseptuelt inn i den overgripende tematikken eller samlende verkideen. For det meste fotograferer Struth med storformatkamera og i farger, og i motsetning til for eksempel Andreas Gursky eller Thomas Ruff, bearbeider han nesten ikke bildene digitalt.
Thomas Struth slo for alvor igjennom i kunstkritikken så vel som på kunstmarkedet på 1970- og 1980-tallet med seriene Unbewusste Orte und Porträts. Deltakelse på Veneziabiennalen i 1990 og documenta IX i 1992 befestet hans internasjonale posisjon.
I sentrum for Struths interesse står den "nøyaktige iakttagelse", og i særlig grad forholdet mellom betrakteren og det som betraktes. Struth stiller i sine serier ofte spørsmål ved vanlige måter å se tradisjonelle fotografiske motiv på, undergraver vante betraktningsmåter, og utvider på denne måten det fotografiske kunstbegrepet. Slik dokumenterer for eksempel Thomas Struths fotografier av arkitektur, særtrekk ved byutviklingen av steder og gater på en sensitiv måte. Serien Unbewusste Orte, som har motiv fra byer rundt om i verden, utgjør slik sett et unikt bidrag til urban antropologi. Tilsvarende arbeidet han i serien Landschaften. Ved fravær av mennesker, pekes det på nærværet og utformingen av de stedlige omgivelsene (en tematikk som også har opptatt en av hans kollegaer med bakgrunn fra Düsseldorfer Photoschule, Candida Höfer). Også andre prosjekter av Struth har kvasidokumentarisk karakter, slik som for eksempel Portraits, der han undersøker mulighetene for en representasjon av et individ og et kollektiv. (Her trekker han i stor grad en linje tilbake til August Sanders (1876-1964) store prosjekt, Menschen des 20. Jahrhunderts.) Struths estetiske tenkning har som mål å gi betrakteren av bildene et redskap som kan benyttes i andre tid/rom-sammenhenger - i andre museer eller fiktive verdener - ved prosessen betrakteren gjennomgår i iakttagelsen av én billedserie i ett museum.
I 2007 var Struth den første samtidskunstneren som har fått bilder utstilt i Museo del Prado i Madrid. Til denne utstillingen hadde Struth fotografert besøkende til dette museet. Siden 2008 arbeider Struth med menneskets grunnleggende strukturelle tema, for eksempel industri, forskning, energi og globalisering. Hans bilder viser høymoderne fasiliteter som atomreaktorer eller romferger, som vanligvis ikke er offentlig tilgjengelig.
I 2011 fikk han oppdraget å lage det offisielle jubileumsbildet av den britiske kongeparet.

Birth year
1954